Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:719
Situationstid: 2018-06-18 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6143 Ed:11.0, 615 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm M 2020 Ed:1.0/s17, s18, s24, Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s40, s44, s45