Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:717
Situationstid: 2018-06-01 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6143 Ed:11.0, 615 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm M 2020 Ed:1.0/s19, s55, Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s29, s34, s40, s45, s62