Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:688
Situationstid: 2017-03-23 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 921 Ed:13.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Sydkusten 2020 Ed:1.0/s20, s21, s40