Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2017:653
Situationstid: 2017-05-22 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: